ก. ขอพูดกับเกล็นครับ

  • Mẫu câu
  • " xin phép cho tôi nói chuyện với glenn"
  • khaaw5 phuut3 gap2 glen1 khrap4

» Từ điển Thái - Việt