Từ điển Thái - ViệtBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  723  (Next)
  ALL

ก็

 • Trạng từ
 • cũng thế; cũng; nên ...
 • gaaw3

ก.

 • Danh từ
 • gam viết tắt cho กรัม
 • gram1   

ก. ขอพูดกับเกล็นครับ

 • Mẫu câu
 • " xin phép cho tôi nói chuyện với glenn"
 • khaaw5 phuut3 gap2 glen1 khrap4

ก.พ.

 • Viết tắt คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • văn phòng ủy ban dịch vụ dân sự
 • gaaw1 phaaw1

กก

 • Danh từ
 • căn cứ
 • gohk2

กก.

 • Danh từ
 • kg
 • gi2 lo:h1 gram1

ก๋ง

 • Danh từ
 • ông ngoại
 • gohng5

กฎ

 • Danh từ
 • qui định
 • goht2

กฎกระทรวง

 • Danh từ
 • quy định bộ
 • goht2 gra2 thaawn1 wohng1

กฎหมาย

 • Danh từ
 • pháp luật
 • goht2 maai5


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  723  (Next)
  ALL