Từ điển Thái - ViệtBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  723  (Next)
  ALL

ก็

 • Trạng từ
 • cũng thế; cũng; nên ...
 • gaaw3

ก.

 • Danh từ
 • gam viết tắt cho กรัม
 • gram1   

ก. ขอพูดกับเกล็นครับ

 • Mẫu câu
 • " xin phép cho tôi nói chuyện với glenn"
 • khaaw5 phuut3 gap2 glen1 khrap4

ก.พ.

 • Viết tắt คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • văn phòng ủy ban dịch vụ dân sự
 • gaaw1 phaaw1

กก

 • Danh từ
 • căn cứ
 • gohk2

กก.

 • Danh từ
 • kg
 • gi2 lo:h1 gram1

ก๋ง

 • Danh từ
 • ông ngoại
 • gohng5

กฎ

 • Danh từ
 • qui định
 • goht2

กฎกระทรวง

 • Danh từ
 • quy định bộ
 • goht2 gra2 thaawn1 wohng1

กฎหมาย

 • Danh từ
 • pháp luật
 • goht2 maai5

กฎหมายแพ่ง

 • Danh từ
 • luật dân sự
 • goht2 maai5 phaaeng3

กฎเกณฑ์

 • Danh từ
 • quy định
 • goht2 gaehn1

กด

 • Danh từ
 • cá mèo
 • goht2

กดขี่

 • Trạng từ
 • đàn áp
 • goht2 khee2

กดดัน

 • Danh từ
 • lực lượng
 • goht2 dan1

กดปุ่ม

 • Danh từ
 • nhấn nút
 • goht2 bpoom2

ก็ดี

 • Động từ
 • cũng được
 • gaaw3 dee1

กดแชร์

 • Động từ
 • bấm chia sẻ
 • goht2 chaae1

กดไลก์

 • Động từ
 • bấm "like"
 • goht2 lai1

ก็ตาม

 • Trạng từ
 • không vấn đề
 • gaaw3 dtaam1

กติกา

 • Danh từ
 • hiệp ước
 • ga2 dti2 gaa1

กทม.

 • Trạng từ
 • bangkok
 • ga2 thohm1

ก้น

 • Động từ
 • đáy
 • gohn3

กบ

 • Danh từ
 • con ếch
 • gohp2

กบฏ

 • Động từ
 • phiến loạn
 • ga2 boht2

กบดำกบแดง

 • Danh từ
 • bài poker kiểu thái
 • gohp2 dam1 gohp2 daaeng1

ก้ม

 • Động từ
 • khuynh hướng
 • gohm3

กร

 • Danh từ
 • [hậu tố] một người làm những việc nhất định đặc thù
 • gaawn1

กรกฎาคม

 • Danh từ
 • tháng bảy
 • ga2 ra4 ga2 daa1 khohm1

กรง

 • Danh từ
 • trụ bao lơn
 • grohng1

กรณี

 • Danh từ
 • trường hợp
 • ga2 ra4 nee1

กรด

 • Động từ
 • chua
 • groht2

กรดไขมันอิ่มตัว

 • Danh từ
 • axit chứa các chất béo bão hòa
 • groht2 khai5 man1 im2 dtuaa1

กรม

 • Danh từ
 • [chính phủ] bộ phận
 • grohm1

กรมธรรม์ประกันภัย

 • Danh từ
 • chính sách bảo hiểm
 • grohm1 ma4 than1 bpra2 gan1 phai1

กรมศิลปากร

 • Động từ
 • vụ mỹ thuật
 • grohm1 sin5 bpaa1 gaawn1

กรมสรรพากร

 • Danh từ
 • cục thuế
 • grohm1 san5 phaa1 gaawn1

กรรณ

 • Danh từ
 • tai
 • gan1

กรรม

 • Danh từ
 • việc làm; nghiệp; tội; nghiệp chướng xấu
 • gam1

กรรมกร

 • Động từ
 • lao động
 • gam1 ma4 gaawn1

กรรมการ

 • Danh từ
 • ủy ban; thành viên hội đồng quản trị
 • gam1 ma4 gaan1

กรรมฐาน

 • Danh từ
 • thiền
 • gam1 ma4 thaan5

กรรมวาจก

 • Danh từ
 • (văn phạm) thể bị động
 • gam1 ma4 waa1 johk2

กรรมสิทธิ์

 • Danh từ
 • quyền sở hữu
 • gam1 ma4 sit2

กรรมาชีพ

 • Tính từ
 • giai cấp vô sản
 • gam1 maa1 cheep3

กรรมาธิการ

 • Động từ
 • ủy viên
 • gam1 maa1 thi4 gaan1

กรวยใส่ไอศกรีม

 • Danh từ
 • kem cây
 • gruay1 sai2 ai1 sa2 greem1

กรอก

 • Động từ
 • điền thông tin
 • graawk2

กรอง

 • Trợ từ
 • bím tóc
 • graawng1

กรอบ

 • Tính từ
 • sắc nét
 • graawp2

กระ

 • Danh từ
 • tàn nhang (s)
 • gra2

กระจก

 • Danh từ
 • tấm kính
 • gra2 johk2

กระจง

 • Danh từ
 • chuột hươu
 • gra2 johng1

กระจับ

 • Danh từ
 • hạt dẻ
 • gra2 jap2

กระจ่าง

 • Trạng từ
 • sáng sủa
 • gra2 jaang2

กระจาย

 • Động từ
 • phân tán; phân phát; phát sóng; lây lan
 • gra2 jaai1

กระจายเสียง

 • Động từ
 • phát sóng
 • gra2 jaai1 siiang5

กระชับ

 • Động từ
 • gọn nhẹ
 • gra2 chap4

กระชับมิตร

 • Động từ
 • đấu giao hữu
 • gra2 chap4 mit4

กระชาก

 • Danh từ
 • lộ ra
 • gra2 chaak3

กระซิบ

 • Động từ
 • thì thầm
 • gra2 sip4

กระด้าง

 • Tính từ
 • khắc nghiệt; gay gắt; thô; bướng bỉnh
 • gra2 daang3

กระดาน

 • Danh từ
 • bảng; ván
 • gra2 daan1

กระดานข่าว

 • Danh từ
 • tin tức
 • gra2 daan1 khaao2

กระดาษ

 • Danh từ
 • giấy
 • gra2 daat2

กระดาษทิชชู่

 • Danh từ
 • khăn giấy
 • kra2 dat2 thi4 su3

กระดาษบันทึก

 • Danh từ
 • giấy ghi chú
 • gra2 daat2 ban1 theuk4

กระดาษเขียนจดหมาย

 • Danh từ
 • giấy viết thư
 • gra2 daat2 khiian5 joht2 maai5

กระดูก

 • Danh từ
 • xương
 • gra2 duuk2

กระต่าย

 • Danh từ
 • con thỏ
 • gra2 dtaai2

กระตือรือร้น

 • Tính từ
 • hãy hăng hái lên
 • gra2 dteuu1 reuu1 rohn4

กระตุก

 • Danh từ
 • có một co thắt
 • gra2 dtook2

กระตุ้น

 • Động từ
 • thúc giục
 • gra2 dtoon3

กระถินณรงค์

 • Danh từ
 • cây mắc cở
 • gra2 thin5 na4 rohng1

กระทง

 • Danh từ
 • chuối tàu nghỉ
 • gra2 thohng1

กระทบ

 • Động từ
 • có ảnh hưởng đến
 • gra2 thohp4

กระทรวง

 • Danh từ
 • bộ (trong chính phủ)
 • gra2 suaang1

กระทะ

 • Danh từ
 • cái chảo
 • gra2 tha4

กระทะผสมปูนทราย

 • Danh từ
 • xi măng chảo trộn
 • gra2 tha4 pha2 sohm5 bpuun1 saai1

กระทั่ง

 • Giới từ
 • cho đến khi
 • gra2 thang3

กระทำ

 • Động từ
 • làm; biểu diễn; thực hiện; hành động
 • gra2 tham1

กระทำการ

 • Động từ
 • hành động
 • gra2 tham1 gaan1

กระทิง

 • Danh từ
 • bò tót
 • gra2 thing1

กระทุ้งเส้า

 • Danh từ
 • đua thuyền
 • gra2 thoong4 sao3

กระนั้น

 • Trạng từ
 • theo cách đó; như thế
 • gra2 nan4

กระบวน

 • Danh từ
 • qui trình
 • gra2 buaan1

กระบวนการ

 • Danh từ
 • phương pháp
 • gra2 buaan1 gaan1

กระบอก

 • Danh từ
 • hình trụ
 • gra2 baawk2

กระบอกตั๋วรถเมล์

 • Danh từ
 • ống soát vé xe buýt (mà người bán vé cầm)
 • gra2 baawk2 dtuaa5 roht4 maeh1

กระบาย

 • Danh từ
 • cống
 • gra2 baai1

กระบี่

 • Danh từ
 • tỉnh saber
 • gra2 bee2

กระบุง

 • Danh từ
 • cái rổ
 • gra2 boong1

กระป๋อง

 • Danh từ
 • hộp thiếc
 • gra2 bpaawng5

กระปุก

 • Danh từ
 • bát
 • gra2 bpook2

กระผม

 • Danh từ
 • vâng thưa ngài
 • gra2 phohm5

กระมัง

 • Trạng từ
 • có thể là không, có lẽ
 • gra2 mang1

กระวนกระวายใจ

 • Tính từ
 • bực bội; lo lắng;
 • gra2 wohn1 gra2 waai1 jai1

กระวาน

 • Danh từ
 • thảo quả
 • gra2 waan1

กระสอบ

 • Danh từ
 • bao
 • gra2 saawp2

กระสุน

 • Danh từ
 • đạn
 • gra2 soon5

กระเจี๊ยบเขียว

 • Danh từ
 • đậu bắp
 • gra2 jiiap4 khiaao5

กระเช้า

 • Danh từ
 • cáp treo
 • gra2 chao4

กระเด็น

 • Động từ
 • tung lên
 • gra2 den1

กระเดือก

 • Danh từ
 • cục ở yết hầu
 • gra2 deuuak2

กระเทียม

 • Động từ
 • tỏi
 • gra2 thiiam1

กระเทียมโทน

 • Danh từ
 • tỏi
 • gra2 thiiam1 tho:hn1

กระเทือน

 • Động từ
 • mấp mô
 • gra2 theuuan1

กระเบื้อง

 • Danh từ
 • ngói
 • gra2 beuuang3

กระเบื้องปูพื้น

 • Danh từ
 • đá lót sàn
 • gra2 beuuang3 bpuu1 pheuun4

กระเบื้องลอน

 • Danh từ
 • gạch khắc
 • gra2 beuuang3 laawn1

กระเป๋า

 • Danh từ
 • túi
 • gra2 bpao5

กระเป๋าอุ้มเด็ก

 • Danh từ
 • túi địu em bé
 • gra2 bpao5 oom3 dek2

กระเป๋าเดินทาง

 • Danh từ
 • hành lý
 • gra2 bpao5 deern1 thaang1

กระเป๋าเดินทางล้อลาก

 • Danh từ
 • xe đẩy hành lý
 • gra2 bpao5 deern1 thaang1 laaw4 laak3

กระเพาะ

 • Danh từ
 • cái bụng
 • gra2 phaw4

กระแต

 • Danh từ
 • sóc chuột
 • gra2 dtaae1

กระแทก

 • Đông từ
 • va chạm (xe cộ)
 • gra2 thaaek3

กระแบะมือ

 • Động từ
 • nắm trong tay
 • gra2 bae2 meuu1

กระแส

 • Danh từ
 • hiện hành
 • gra2 saae5

กระแสรายวัน

 • Danh từ
 • tài khoản hiện tại
 • gra2 saae5 raai1 wan1

กระแสเงินทุน

 • Danh từ
 • dòng vốn
 • gra2 saae5 ngern1 thoon1

กระแสเงินสด

 • Danh từ
 • dòng tiền
 • gra2 saae5 ngern1 soht2

กระแสเงินสดเข้า

 • Danh từ
 • dòng tiền vào
 • gra2 saae5 ngern1 soht2 khao3

กระโดด

 • Động từ
 • bỏ qua
 • gra2 do:ht2

กระโปรง

 • Danh từ
 • váy
 • gra2 bpro:hng1

กระไร

 • Danh từ
 • làm sao
 • gra2 rai1

กรัม

 • Động từ
 • gram
 • gram1

กราบ

 • Tính từ
 • mép đạn
 • graap2

กราบทูล

 • Động từ
 • thông báo (cho người hoàng tộc)
 • graap2 thuun1

กราฟิก

 • Danh từ
 • đồ họa
 • graa1 fik4

กริยา

 • Danh từ
 • động từ
 • ga2 ri4 yaa1

กริยาเรียง

 • Danh từ
 • [ ngữ pháp] động từ nối tiếp
 • ga2 ri4 yaa1 riiang1

กรีก

 • Danh từ
 • hy lạp
 • greek2

กรีฑา

 • Danh từ
 • thể thao điền kinh
 • gree1 thaa1

กรีฑาประเภทลาน

 • Danh từ
 • thể thao ngoài trời
 • gree1 thaa1 bpra2 phaeht3 laan1

กรีฑาสถาน

 • Danh từ
 • sân vận động
 • gree1 thaa1 sa2 thaan5

กรีด

 • Danh từ
 • hét lên
 • greet2

กรุง

 • Danh từ
 • thành phố, thị trấn, thủ đô
 • groong1

กรุงเทพฯ

 • Danh từ
 • bangkok (băng-cốc)
 • groong1 thaehp3

กรุณา

 • Danh từ
 • sụ tốt bụng tử tế
 • ga2 roo4 naa1

กรุ๊ปเลือด

 • Danh từ
 • nhóm máu
 • groop4 leuuat3

กล

 • Danh từ
 • ảo thuật
 • gohn1

กลฉ้อฉล

 • Động từ khiếm khuyết
 • lừa đảo
 • gohn1 chaaw3 chohn5

กลบ

 • Động từ
 • chết chìm
 • glohp2

กลม

 • Tính từ
 • tròn
 • glohm1

กลมกลืน

 • Tính từ
 • hài hòa
 • glohm1 gleuun1

กลยุทธ์

 • Động từ
 • chiến lược
 • gohn1 la4 yoot4

กลยุทธ์การตลาด

 • Danh từ
 • chiến lược tiếp thị
 • gohn1 la4 yoot4 gaan1 dta2 laat2

กล้วย

 • Danh từ
 • trái chuối
 • gluay3

กล้วยฉาบ

 • Danh từ
 • chuối sấy
 • gluay3 chaap2

กล้วยทอด

 • Danh từ
 • chuối chiên
 • gluay3 thaawt3

กล้วยเชื่อม

 • Danh từ
 • chuối hầm trong xi-rô
 • gluay3 cheuuam3

กล้วยแขก

 • Danh từ
 • chuối chiên
 • gluay3 khaaek2

กลวิธี

 • Trạng từ
 • chiến lược
 • gohn1 la4 wi4 thee1

กลศาสตร์

 • Danh từ
 • cơ học
 • gohn1 la4 saat2

กลศาสตร์ของไหล

 • Danh từ
 • cơ học chất lỏng
 • gohn1 la4 saat2 khaawng5 lai5

กล่อง

 • Danh từ
 • cái hộp
 • glaawng2

กล้องดิจิตอล

 • Danh từ
 • máy ảnh kĩ thuật số
 • glaawng3 di2 ji2 dtaawn1

กล้องถ่ายภาพ

 • Danh từ
 • máy ảnh
 • glaawng3 thaai2 phaap3

กล้องถ่ายรูป

 • Danh từ
 • máy ảnh
 • glaawng3 thaai2 ruup3

กล่องเครื่องมือ

 • Danh từ
 • hộp công cụ
 • glaawng2 khreuuang3 meuu1

กล่องใส่ดินสอ

 • Danh từ
 • kệ đựng bút chì
 • glaawng2 sai2 din1 saaw5

กล่องใส่ลวดหนีบกระดาษ

 • Danh từ
 • kệ đựng kẹp giấy
 • glaawng2 sai2 luaat3 neep2 gra2 daat2

กลอน

 • Danh từ
 • chớp
 • glaawn1

กลอย

 • Danh từ
 • khoai lang hoang dã
 • glaawy1

กลัก

 • Danh từ
 • trường hợp nhỏ
 • glak2

กลั้น

 • Động từ
 • chế ngự
 • glan3

กลั่นกรอง

 • Danh từ
 • màn
 • glan2 graawng1

กลับ

 • Động từ
 • trả lại hoặc quay trở lại
 • glap2

กลับกลาย

 • Được dốc
 • trở nên
 • glap2 glaai1

กลัว

 • Tính từ
 • sợ hãi
 • gluaa1

กล้า

 • Tính từ
 • dũng cảm; không sợ hãi; can đảm
 • glaa3

กลาง

 • Danh từ
 • giữa; trung tâm
 • glaang1

กลางคน

 • Danh từ
 • trung niên
 • glaang1 khohn1

กลางคืน

 • Danh từ
 • vào ban đêm
 • glaang1 kheuun1

กลางดึก

 • Danh từ
 • trong lúc nửa đêm, đêm muộn
 • glaang1 deuk2

กลางวัน

 • Danh từ
 • ban ngày
 • glaang1 wan1

กล้ามเนื้อ

 • Danh từ
 • cơ bắp
 • glaam3 neuua4

กลาย

 • Động từ
 • trở thành ra, hóa ra
 • glaai1

กลายเป็น

 • Động từ
 • trở nên
 • glaai1 bpen1

กล่าว

 • Động từ
 • nói; thốt ra; đề cập đến; khai báo
 • glaao2

กล่าวคือ

 • Liên từ
 • điều đó có nghĩa là
 • glaao2 kheuu1

กล่าวถึง

 • Động từ
 • đề cập đến
 • glaao2 theung5

กล่าวหา

 • Động từ
 • sạc điện
 • glaao2 haa5

กล้าหาญ

 • Tính từ
 • can đảm
 • glaa3 haan5

กลาโหม

 • Tính từ
 • bộ trưởng quốc phòng
 • ga2 laa1 ho:hm5

กลิ่น

 • Danh từ
 • mùi
 • glin2

กลิ่นเหม็น

 • Danh từ
 • mùi hôi
 • glin2 men5

กลีบ

 • Danh từ
 • cánh hoa
 • gleep2

กลืน

 • Động từ
 • nuốt
 • gleuun1

กลุ่ม

 • Danh từ
 • nhóm
 • gloom2

กลุ่มข่าว

 • Danh từ
 • tin tức nhóm
 • gloom2 khaao2

กลุ่มหลักทรัพย์

 • Danh từ
 • danh mục chứng khoán
 • gloom2 lak2 sap4

กลุ่มเป้าหมาย

 • Danh từ
 • nhóm mục tiêu
 • gloom2 bpao3 maai5

กลุ้มใจ

 • Tính từ
 • chán nản
 • gloom3 jai1

กลูเตน

 • Danh từ
 • gluten
 • gluu1 dtaehn1

กลไก

 • Danh từ
 • cơ chế
 • gohn1 gai1

กวน

 • Động từ
 • làm phiền
 • guaan1

ก่วย

 • Động từ
 • chạy trốn
 • guay2

ก๋วยจั๊บ

 • Danh từ
 • hủ tiếu cắt
 • guay5 jap4

ก๋วยเตี๋ยว

 • Danh từ
 • bún
 • guay5 dtiaao5

ก๋วยเตี๋ยวเรือ

 • Danh từ
 • hủ tiếu thuyền
 • guay5 dtiaao5 reuua1

ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่

 • Danh từ
 • sợi hủ tiếu to
 • guay5 dtiaao5 sen3 yai2

กว่า

 • Trạng từ
 • ...hơn
 • gwaa2

กว้าง

 • Tính từ
 • rộng lớn
 • gwaang3

กว้างขวาง

 • Tính từ
 • bao la
 • gwaang3 khwaang5

กว้างใหญ่

 • Động từ
 • rộng lớn
 • gwaang3 yai2

กวาด

 • Động từ
 • quét
 • gwaat2

กว๊าน

 • Danh từ
 • hồ
 • gwaan4

กวี

 • Danh từ
 • bài thơ
 • ga2 wee1

กษัตริย์

 • Danh từ
 • [văn học] vua
 • ga2 sat2

กสิกร

 • Danh từ
 • nông phu; nông dân chăn nuôi
 • ga2 si2 gaawn1

กสิกรรม

 • Danh từ
 • nông nghiệp
 • ga2 si2 gam1

ก่อ

 • Động từ
 • xây dựng
 • gaaw2

ก๊อก

 • Danh từ
 • vòi
 • gaawk4

ก่อการ

 • Động từ
 • khởi đầu
 • gaaw2 gaan1

กอง

 • Động từ
 • chất đống lên
 • gaawng1

กองกำลัง

 • Danh từ
 • quân
 • gaawng1 gam1 lang1

กองทัพ

 • Danh từ
 • quân đội
 • gaawng1 thap4

กองทุน

 • Danh từ
 • quỹ
 • gaawng1 thoon1

กอด

 • Động từ
 • ôm
 • gaawt2

ก่อตั้ง

 • Động từ
 • thiết lập
 • gaaw2 dtang3

ก่อน

 • Trạng từ
 • trước; sớm hơn;trước thời hạn; trước đó; trước kia; ban đầu; tới trước; trước hết; đầu tiên
 • gaawn2

ก้อนกรวด

 • Danh từ
 • đá cuội
 • gaawn3 gruaat2

ก่อนหน้า

 • Trạng từ
 • trước đây
 • gaawn2 naa3

ก่อนหน้านี้

 • Danh từ
 • thời gian trước đây
 • gaawn2 naa3 nee4

ก่อนหักรายจ่าย

 • Danh từ
 • doanh thu gộp
 • gaawn2 hak2 raai1 jaai2

ก่อนเวลา

 • Trạng từ
 • sớm, trước giờ qui định
 • gaawn2 waeh1 laa1

กอบ

 • Động từ
 • múc bằng tay
 • gaawp2

กอริลล่า

 • Danh từ
 • khỉ đột
 • gaaw1 rin1 laa3

กอล์ฟ

 • Danh từ
 • golf
 • gaawp4

ก่อสร้าง

 • Động từ
 • xây dựng
 • gaaw2 saang3

ก่อให้เกิด

 • Động từ
 • làm cho xảy ra
 • gaaw2 hai3 geert2

กะ

 • Giới từ
 • đến; với; cũng thế
 • ga2

กะทันหัน

 • Động từ
 • đột ngột
 • ga2 than1 han5

กะปิ

 • Danh từ
 • mắm tôm
 • ga2 bpi2

กะพริบ

 • Danh từ
 • chớp
 • ga2 phrip4

กะหรี่

 • Danh từ
 • cà ri
 • ga2 ree2

กะหล่ำดอก

 • Danh từ
 • súp lơ
 • ga2 lam2 daawk2

กะหล่ำปลี

 • Danh từ
 • cải bắp
 • ga2 lam2 bplee1

กะหล่ำปลีแดง

 • Danh từ
 • bắp cải đỏ
 • ga2 lam2 bplee1 daaeng1

กัก

 • Động từ
 • nhốt
 • gak2

กักขัง

 • Động từ
 • nhốt tù
 • gak2 khang5

กั้ง

 • Danh từ
 • con tôm
 • gang3

กังฟู

 • Danh từ
 • kung fu
 • gang1 fuu1

กังวล

 • Tính từ
 • lo lắng; đau khổ
 • gang1 wohn1

กังวลใจ

 • Tính từ
 • lo lắng
 • gang1 wohn1 jai1

กังหันลม

 • Danh từ
 • tuabin gió
 • gang1 han5 lohm1

กัด

 • Động từ
 • cắn
 • gat2

กัน

 • Giới từ
 • cùng với
 • gan1

กันยายน

 • Danh từ
 • tháng chín
 • gan1 yaa1 yohn1

กันเอง

 • Trạng từ
 • mật thiết
 • gan1 aehng1

กันและกัน

 • Đại từ
 • nhau
 • gan1 lae4 gan1

กับ

 • Giới từ
 • với
 • gap2

กับข้าว

 • Danh từ
 • chén đĩa
 • gap2 khaao3

กับแกล้ม

 • Danh từ
 • đồ nhắm
 • gap2 glaaem3

กัมพูชา

 • Động từ
 • campuchia
 • gam1 phuu1 chaa1

กา

 • Động từ
 • kiểm tra bằng đánh dấu, x hoặc dấu chéo.
 • gaa1

กาก

 • Danh từ
 • đống rác
 • gaak2

กาก ๆ

 • Tính từ
 • vô giá trị (người)
 • gaak2 gaak2

กากใยอาหาร

 • Danh từ
 • chất xơ
 • gaak2 yai1 aa1 haan5

กาง

 • Động từ
 • giăng; mở; kéo dài ra
 • gaang1

กางร่ม

 • Động từ
 • mở một chiếc ô
 • gaang1 rohm3

กางเกง

 • Danh từ
 • quần
 • gaang1 gaehng1

กางเกงขายาว

 • Danh từ
 • quần
 • gaang1 gaehng1 khaa5 yaao1

กางเกงขาสั้น

 • Danh từ
 • quần đùi
 • gaang1 gaehng1 khaa5 san3

กางเกงขาสั้นเหนือเข่า

 • Danh từ
 • quần lửng
 • gaang1 gaehng1 khaa5 san3 neuua5 khao2

กางเกงชั้นใน

 • Danh từ
 • quần lót
 • gaang1 gaehng1 chan4 nai1

กางเกงชั้นในชาย

 • Danh từ
 • quần đùi
 • gaang1 gaehng1 chan4 nai1 chaai1

กางเกงทรงหลวม

 • Danh từ
 • quần ống rộng
 • gaang1 gaehng1 sohng1 luaam5

กางเกงนอน

 • Danh từ
 • quần ngủ (pịama)
 • gaang1 gaehng1 naawn1

กางเกงยีน

 • Danh từ
 • quần jeans
 • gaang1 gaehng1 yeen1

กางเกงยีนส์

 • Danh từ
 • quần jean
 • gaang1 gaehng1 yeen1

กางเกงใน

 • Danh từ
 • quần lót
 • gaang1 gaehng1 nai1

กางเกงในชาย

 • Danh từ
 • đồ lót
 • gaang1 gaehng1 nai1 chaai1

กางเกงในแบบยาว

 • Danh từ
 • quần bó sát ống dài
 • gaang1 gaehng1 nai1 baaep2 yaao1

กาชาด

 • Danh từ
 • chữ thập đỏ
 • gaa1 chaat3

ก๊าซ

 • Danh từ
 • khí ga
 • gaas4

ก๊าซหุงต้ม

 • Danh từ
 • khí gas
 • gaas4 hoong5 dtohm3

ก๊าซเรือนกระจก

 • Danh từ
 • khí nhà kính
 • gaas4 reuuan1 gra2 johk2

กาญจนบุรี

 • Danh từ
 • tỉnh kanchanaburi
 • gaan1 ja2 na4 boo2 ree1

ก้าน

 • Loại từ
 • que (diêm)
 • gaan3

ก้านสูบ

 • Danh từ
 • đầu nối dây (trong thiết bị điện tử)
 • gaan3 suup2

กาม

 • Động từ
 • tình dục
 • gaam1

กามารมณ์

 • Danh từ
 • nhục dục
 • gaa1 maa1 rohm1

กาย

 • Danh từ
 • thân hình; cơ thể con người; thể chất
 • gaai1

กายภาพ

 • Danh từ
 • vật lý
 • gaai1 ya4 phaap3

กายภาพบำบัด

 • Danh từ
 • vật lý trị liệu
 • gaai1 ya4 phaap3 bam1 bat2

กายวิภาคศาสตร์

 • Danh từ
 • giải phẫu học
 • gaai1 ya4 wi4 phaak3 kha4 saat2

การ

 • Tiền tố
 • sự, việc...(tiền tố dùng biến 1 từ thành danh từ)
 • gaan1

การกระโดดร่ม

 • Danh từ
 • nhảy dù
 • gaan1 gra2 do:ht2 rohm3

การกระโดดเชือก

 • Danh từ
 • nhảy dây
 • gaan1 gra2 do:ht2 cheuuak3

การขับไล่ออกจากศาสนา

 • Danh từ
 • bị trục xuất khỏi tôn giáo
 • gaan1 khap2 lai3 aawk2 jaak2 saat2 sa2 naa5

การขายฝาก

 • Danh từ
 • ký gởi
 • gaan1 khaai5 faak2

การขโมยเอกลักษณ์

 • Danh từ
 • hành vi trộm cắp danh tính
 • gaan1 kha2 mooy1 aehk2 ga2 lak4

การคลัง

 • Danh từ
 • tài chính
 • gaan1 khlang1

การควบบริษัท

 • Danh từ
 • việc sáp nhập
 • gaan1 khuaap3 baaw1 ri4 sat2

การควบรวมกิจการ

 • Danh từ
 • việc sáp nhập
 • gaan1 khuaap3 ruaam1 git2 ja2 gaan1

การคัดกรองเบื้องต้น

 • Danh từ
 • kiểm tra ban đầu
 • gaan1 khat4 graawng1 beuuang3 dtohn3

การค้าระหว่างประเทศ

 • Danh từ
 • thương mại quốc tế
 • gaan1 khaa4 ra4 waang2 bpra2 thaeht3

การค้าเสรี

 • Danh từ
 • thương mại tự do
 • gaan1 khaa4 saeh5 ree1

การจำหน่ายผู้ป่วย

 • Danh từ
 • xuất viện
 • gaan1 jam1 naai2 phuu3 bpuay2

การชกมวย

 • Danh từ
 • đấm bốc
 • gaan1 chohk4 muay1

การชนวัว

 • Danh từ
 • thi đấu bò
 • gaan1 chohn1 wuaa1

การตรวจอากาศ

 • Danh từ
 • thời tiết
 • gaan1 dtruaat2 aa1 gaat2

การต่อราคา

 • Danh từ
 • sự trả giá
 • gaan1 dtaaw2 raa1 khaa1

การตั้งค่า

 • Danh từ
 • cài đặt
 • gaan1 dtang3 khaa3

การถมด้วยกรวด

 • Danh từ
 • trám gạch
 • gaan1 thohm5 duay3 gruaat2

การถ่ายภาพทิวทัศน์

 • Danh từ
 • nhiếp ảnh phong cảnh
 • gaan1 thaai2 phaap3 thiu1 that4

การถ่ายภาพบุคคล

 • Danh từ
 • chụp chân dung
 • gaan1 thaai2 phaap3 book2 khohn1

การทำงานทางไกล

 • Danh từ
 • làm việc từ xa (không vào văn phòng)
 • gaan1 tham1 ngaan1 thaang1 glai1

การบัญชีการเงิน

 • Danh từ
 • kế toán tài chính
 • gaan1 ban1 chee1 gaan1 ngern1

การบำบัดให้หายขาด

 • Danh từ
 • việc chữa cho dứt hẳn
 • gaan1 bam1 bat2 hai3 haai5 khaat2

การประกอบภาพ

 • Danh từ
 • bố cục
 • gaan1 bpra2 gaawp2 phaap3

การผลิตเชิงมวล

 • Danh từ
 • sản xuất hàng loạt
 • gaan1 pha2 lit2 cheerng1 muaan1

การผิดนัดชำระหนี้

 • Danh từ
 • vỡ nợ
 • gaan1 phit2 nat4 cham1 ra4 nee3

การฝึกงาน

 • Danh từ
 • thực tập
 • gaan1 feuk2 ngaan1

การมวยปล้ำ

 • Danh từ
 • đấu vật
 • gaan1 muay1 bplam3

การระเบิด

 • Danh từ
 • tiếng nổ
 • gaan1 ra4 beert2

การรัดเข็มขัด

 • Danh từ
 • thắt lưng buộc bụng
 • gaan1 rat4 khem5 khat2

การลงทะเบียน

 • Danh từ
 • đăng ký nhập học
 • gaan1 lohng1 tha4 biian1

การลงทุน

 • Danh từ
 • đầu tư
 • gaan1 lohng1 thoon1

การลาคลอด

 • Danh từ
 • nghỉ thai sản
 • gaan1 laa1 khlaawt3

การศึกษา

 • Danh từ
 • giáo dục
 • gaan1 seuk2 saa5

การศึกษานอกโรงเรียน

 • Danh từ
 • giáo dục không qua trường lớp
 • gaan1 seuk2 saa5 naawk3 ro:hng1 riian1

การสกัด

 • Danh từ
 • khai thác
 • gaan1 sa2 gat2

การสอบย่อย

 • Danh từ
 • bài thi nhỏ
 • gaan1 saawp2 yaawy3

การสะสมแสตมป์

 • Danh từ
 • sự sưu tầm tem thơ
 • gaan1 sa2 sohm5 sa2 dtaaem1

การสักการะ

 • Danh từ
 • thờ cúng
 • gaan1 sak2 gaa1 ra4

การหยุดพัก

 • Danh từ
 • nghỉ ngơi
 • gaan1 yoot2 phak4

การหยุดระหว่างทาง

 • Danh từ
 • điểm dừng trên đường
 • gaan1 yoot2 ra4 waang2 thaang1

การเข้าพบ

 • Danh từ
 • đi khám
 • gaan1 khao3 phohp4

การเข้าไม้

 • Danh từ
 • sắp gỗ lại với nhau
 • gaan1 khao3 maai4

การเงิน

 • Danh từ
 • tài chính
 • gaan1 ngern1

การเผาผลาญ

 • Danh từ
 • sự trao đổi chất
 • gaan1 phao5 phlaan5

การเผาผลาญอาหาร

 • Danh từ
 • sự trao đổi chất
 • gaan1 phao5 phlaan5 aa1 haan5

การเมือง

 • Danh từ
 • chính trị
 • gaan1 meuuang1

การเย็ด

 • Danh từ
 • làm tình
 • gaan1 yet4

การเย็บร้อย

 • Danh từ
 • việc khâu vá
 • gaan1 yep4 raawy4

การเลือกตั้ง

 • Danh từ
 • cuộc bầu cử
 • gaan1 leuuak3 dtang3

การแข่งขันกินจุ

 • Danh từ
 • thi ăn
 • gaan1 khaeng2 khan5 gin1 joo2

การแข่งขันวิ่ง

 • Danh từ
 • thi chạy
 • gaan1 khaeng2 khan5 wing3

การแจกลูกสะกดคำ

 • Danh từ
 • phương pháp tập luyện chính tả
 • gaan1 jaaek2 luuk3 sa2 goht2 kham1

การแจ้งเตือน

 • Danh từ
 • thông báo
 • gaan1 jaaeng3 dteuuan1

การไหลเวียนของเลือด

 • Danh từ
 • lưu thông máu
 • gaan1 lai5 wiian1 khaawng5 leuuat3

การ์ด

 • Danh từ
 • thiệp mừng
 • gaad2

การ์ตูน

 • Danh từ
 • phiên âm chữ cartoon
 • gaa1 dtuun1

การ์ตูนนิสต์

 • Danh từ
 • người vẽ tranh biếm họa
 • gaa1 dtuun1 nit4

กาล

 • Danh từ
 • (văn phạm) thì
 • gaan1

กาลเวลา

 • Danh từ
 • (thơ ca) thời gian trôi
 • gaan1 waeh1 laa1

ก้าวร้าว

 • Tính từ
 • hung hăng
 • gaao3 raao4

ก้าวหน้า

 • Động từ
 • phát triển
 • gaao3 naa3

กาวแท่ง

 • Danh từ
 • keo dính
 • gaao1 thaaeng3

กาฬสินธุ์

 • Danh từ
 • tỉnh kalasin
 • gaa1 la4 sin5

กาแฟ

 • Danh từ
 • cà phê
 • gaa1 faae1

กาแฟร้อน

 • Danh từ
 • cà phê nóng
 • gaa1 faae1 raawn4

กาแฟเย็น

 • Danh từ
 • cà phê đá
 • gaa1 faae1 yen1

กาแฟโบราณ

 • Danh từ
 • cà phê
 • gaa1 faae1 bo:h1 raan1

กำ

 • Động từ
 • sự hiểu biết
 • gam1

กำกับ

 • Động từ
 • chỉ đạo
 • gam1 gap2

กำจัด

 • Động từ
 • thoát khỏi
 • gam1 jat2

กำนัน

 • Tính từ
 • trưởng thôn
 • gam1 nan1

กำพร้า

 • Tính từ
 • mồ côi
 • gam1 phraa4

กำลัง

 • Trạng từ
 • đang
 • gam1 lang1

กำลังซื้อ

 • Danh từ
 • sức mua
 • gam1 lang1 seuu4

กำลังทรัพย์

 • Danh từ
 • sức mua
 • gam1 lang1 sap4

กำลังผลิต

 • Danh từ
 • năng suất
 • gam1 lang1 pha2 lit2

กำลังออกดอก

 • Động từ
 • nở hoa
 • gam1 lang1 aawk2 daawk2

กำลังใจ

 • Danh từ
 • thần linh
 • gam1 lang1 jai1

กำลังไฟฟ้า

 • Danh từ
 • điện
 • gam1 lang1 fai1 faa4

กำหนด

 • Động từ
 • bổ nhiệm; chỉ định; định nghĩa; thành lập
 • gam1 noht2

กำหนดการ

 • Động từ
 • chương trình
 • gam1 noht2 gaan1

กำเนิด

 • Động từ
 • cho ra đời, hình thành, thành lập
 • gam1 neert2

กำแพง

 • Danh từ
 • tường
 • gam1 phaaeng1

กำแพงอิฐ

 • Danh từ
 • tường gạch
 • gam1 phaaeng1 it2

กำแพงเพชร

 • Danh từ
 • tỉnh kamphaeng phet
 • gam1 phaaeng1 phaeht3

กำไร

 • Danh từ
 • lợi nhuận; thu được
 • gam1 rai1

กำไรสุทธิ

 • Danh từ
 • lợi nhuận ròng
 • gam1 rai1 soot2 thi4

กิ่ง

 • Danh từ
 • chi (trong tứ chi)
 • ging2

กิ้งก่า

 • Danh từ
 • con rồng
 • ging3 gaa2

กิจ

 • Danh từ
 • nhiệm vụ; công việc; công viêc hằng ngày; công việc; kinh doanh
 • git2

กิจกรรม

 • Danh từ
 • hoạt động
 • git2 ja2 gam1

กิจกรรมบำเพ็ญ

 • Danh từ
 • dự án cộng đồng
 • git2 ja2 gam1 bam1 phen1

กิจการ

 • Danh từ
 • hoạt động
 • git2 ja2 gaan1

กิตติ

 • Danh từ
 • khen ngợi
 • git2 dti2

กิน

 • Động từ
 • ăn hoặc uống; tiêu thụ; khai thác
 • gin1

กินอาหาร

 • Động từ
 • ăn
 • gin1 aa1 haan5

กินไข่

 • Danh từ
 • ăn zero
 • gin1 khai2

กิ๊บ

 • Danh từ
 • kẹp tóc
 • gip4

กิ๊บรัดท่อ

 • Danh từ
 • vòng cột van nước
 • gip4 rat4 thaaw3

กิริยา

 • Danh từ
 • hoạt động; tác phong; hành vi; hạnh kiểm
 • gi2 ri4 yaa1

กิเลน

 • Danh từ
 • kỳ lân
 • gi2 laehn1

กิเลส

 • Danh từ
 • ham muốn; khao khát; tham lam
 • gi2 laeht2

กิโลกรัม

 • Danh từ
 • kg
 • gi2 lo:h1 gram1

กิโลวัตต์

 • Danh từ
 • kilowat
 • gi2 lo:h1 wat4

กิโลเมตร

 • Danh từ
 • km
 • gi2 lo:h1 met4

กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 • Danh từ
 • ki lô mét mỗi giờ
 • gi2 lo:h1 met4 dtaaw2 chuaa3 mo:hng1

กี่

 • Trợ từ
 • bao nhiêu
 • gee2

กีดกัน

 • Động từ
 • tước
 • geet2 gan1

กีฬา

 • Danh từ
 • thể thao
 • gee1 laa1

กีฬาสำหรับการชม

 • Danh từ
 • thể thao có khán giả
 • gee1 laa1 sam5 rap2 gaan1 chohm1

กึ่ง

 • Danh từ
 • một nửa
 • geung2

กุ

 • Động từ
 • bịa chuyện
 • goo2

กุ้ง

 • Danh từ
 • con tôm
 • goong3

กุ้งกุลาดำ

 • Danh từ
 • tôm sú
 • goong3 goo2 laa1 dam1

กุ้งตัวเล็ก

 • Danh từ
 • tôm nhỏ
 • goong3 dtuaa1 lek4

กุ้งฝอย

 • Danh từ
 • tôm sợi
 • goong3 faawy5

กุ้งมังกร

 • Danh từ
 • tôm hùm
 • goong3 mang1 gaawn1

กุ้งเคย

 • Danh từ
 • cá cơm
 • goong3 kheeuy1

กุ้งแชบ๊วย

 • Danh từ
 • tôm ngâm xí muội
 • goong3 chaae1 buay4

กุ้งใหญ่

 • Danh từ
 • tôm hùm
 • goong3 yai2

กุญแจ

 • Danh từ
 • chìa khóa
 • goon1 jaae1

กุญแจกระบอก

 • Danh từ
 • xi lanh chính
 • goon1 jaae1 gra2 baawk2

กุญแจปากตาย

 • Danh từ
 • cái mỏ lết
 • goon1 jaae1 bpaak2 dtaai1

กุญแจเลื่อน

 • Danh từ
 • hai thanh dọc của cầu
 • goon1 jaae1 leuuan3

กุญแจเสียง

 • Danh từ
 • khóa của âm nhạc
 • goon1 jaae1 siiang5

กุม

 • Tính từ
 • điều khiển
 • goom1

กุมภาพันธ์

 • Danh từ
 • tháng hai
 • goom1 phaa1 phan1

กุมาร

 • Danh từ
 • trẻ sơ sinh; đứa trẻ; con trai; chàng trai trẻ; con trai; hoàng tử
 • goo2 maan1

กุมารแพทย์

 • Danh từ
 • bác sĩ nhi khoa
 • goo2 maan1 phaaet3

กุ่ยไฉ่ขาว

 • Danh từ
 • hẹ trắng
 • guy2 chai2 khaao5

กุลี

 • Danh từ
 • cu li; công nhân
 • goo2 lee1

กุศล

 • Danh từ
 • xứng đáng
 • goo2 sohn5

กุหลาบ

 • Danh từ
 • hoa hồng
 • goo2 laap2

กู้

 • Động từ
 • vay tiền chịu lãi
 • guu3

กู้คืนบัญชี

 • Danh từ
 • khôi phục tài khoản
 • guu3 kheuun1 ban1 chee1

กู้ยืม

 • Danh từ
 • vay
 • guu3 yeuum1

กูเกิล

 • Danh từ
 • google
 • guu1 geern1

กู้เงิน

 • Động từ
 • vay tiền
 • guu3 ngern1

ก็แล้วกัน

 • Trạng từ
 • như bạn thích
 • gaaw3 laaeo4 gan1

ก็แล้วแต่

 • Danh từ
 • lên đến
 • gaaw3 laaeo4 dtaae2

ก็ได้

 • Trạng từ
 • được rồi
 • gaaw3 dai3

ข. กรุณาถือสายรอซักครู่นะครับ

 • Mẫu câu
 • "xin giữ máy trong chốc lát."
 • ga2 roo4 naa1 theuu5 saai5 raaw1 sak4 khruu3 na4 khrap4

ข. ไม่ทราบว่าใครกำลังพูดครับ

 • Mẫu câu
 • " xin vui lòng cho biết ai đang nói,"
 • mai3 saap3 waa3 khrai1 gam1 lang1 phuut3 khrap4

ขงจื๊อ

 • Danh từ
 • nho giáo
 • khohng5 jeuu4

ขจัด

 • Danh từ
 • trục xuất
 • kha2 jat2

ขณะ

 • Danh từ
 • ngay lập tức; khoảnh khắc
 • kha2 na2

ขณะที่

 • Liên từ
 • khi nào
 • kha2 na2 thee3

ขณะนั้น

 • Danh từ
 • tại thời điểm đó
 • kha2 na2 nan4

ขณะนี้

 • Trạng từ
 • hiện tại
 • kha2 na2 nee4

ขณะเดียวกัน

 • Liên từ
 • đồng thời
 • kha2 na2 diaao1 gan1

ขด

 • Danh từ
 • xôn xao; nhẫn; vòng tròn
 • khoht2

ขน

 • Danh từ
 • lông
 • khohn5

ขนม

 • Danh từ
 • kẹo
 • kha2 nohm5

ขนมขบเคี้ยว

 • Danh từ
 • món ăn chơi (snack)
 • kha2 nohm5 khohp2 khiaao4

ขนมครก

 • Danh từ
 • bánh khọt nhân ngọt
 • kha2 nohm5 khrohk4

ขนมจีน

 • Danh từ
 • bún (ăn kèm nước lèo đặc)
 • kha2 nohm5 jeen1

ขนมจีบ

 • Danh từ
 • món điểm tâm (dimsum)
 • kha2 nohm5 jeep2

ขนมถ้วยตะไล

 • Danh từ
 • bánh dứa chén
 • kha2 nohm5 thuay3 dta2 lai1

ขนมปัง

 • Danh từ
 • bánh mỳ
 • kha2 nohm5 bpang1

ขนมเค็ก

 • Danh từ
 • bánh ngọt
 • kha2 nohm5 khek4

ขนมเค็กวันเกิด

 • Mẫu câu
 • bánh sinh nhật
 • kha2 nohm5 khek4 wan1 geert2

ขนมเบื้อง

 • Danh từ
 • bánh xèo
 • kha2 nohm5 beuuang3

ขนส่ง

 • Danh từ
 • vận chuyển
 • khohn5 sohng2

ขนาด

 • Danh từ
 • kích thước; đo đạc
 • kha2 naat2

ขนาน

 • Tính từ
 • song song
 • kha2 naan5

ขบวน

 • Danh từ
 • quá trình
 • kha2 buaan1

ขบวนการ

 • Danh từ
 • quá trình
 • kha2 buaan1 gaan1

ขบวนรถ

 • Danh từ
 • dòng xe
 • kha2 buaan1 roht4

ขม

 • Tính từ
 • đắng
 • khohm5

ข่มขืน

 • Động từ
 • hãm hiếp
 • khohm2 kheuun5

ข่มขืนชำเรา

 • Động từ
 • hãm hiếp
 • khohm2 kheuun5 cham1 rao1

ข่มขู่

 • Động từ
 • hăm dọa
 • khohm2 khuu2

ขมวด

 • Tính từ
 • khohm5 woht4

ขมิ้น

 • Danh từ
 • nghệ
 • kha2 min3

ขมิ้นผง

 • Danh từ
 • bột nghệ
 • kha2 min3 phohng5

ขยัน

 • Tính từ
 • siêng năng; siêng năng; kiên trì; (tinh thần) cần cù
 • kha2 yan5

ขยาย

 • Động từ
 • mở rộng; phóng to; khoa trương; thổi phồng
 • kha2 yaai5

ขลิบ

 • Tính từ
 • cắt bao quy đầu
 • khlip2

ขวด

 • Danh từ
 • chai lọ
 • khuaat2

ขวดนมเด็ก

 • Danh từ
 • bình sữa trẻ em
 • khuaat2 nohm1 dek2

ขวัญอ่อน

 • Tính từ
 • người nhút nhát; dễ dàng sợ hãi
 • khwan5 aawn2

ขวับ

 • Trạng từ
 • bất thình lình
 • khwap2

ขวา

 • Tính từ
 • bên phải
 • khwaa5

ขวาง

 • Động từ
 • làm trở ngại; cản trở
 • khwaang5

ขว้างฆ้อน

 • Danh từ
 • thi ném búa
 • khwaang3 khaawn4

ขวาน

 • Danh từ
 • cây rìu
 • khwaan5

ขวานเล็ก

 • Danh từ
 • rìu nhỏ
 • khwaan5 lek4

ขอ

 • Danh từ
 • cái móc
 • khaaw5

ข้อกำหนด

 • Danh từ
 • quy định
 • khaaw3 gam1 noht2

ข้อความ

 • Động từ
 • tuyên bố
 • khaaw3 khwaam1

ข้อความมือถือ

 • Danh từ
 • tin nhắn điện thoại
 • khaaw3 khwaam1 meuu1 theuu5

ข้อความเสียง

 • Danh từ
 • hộp thư thoại
 • khaaw3 khwaam1 siiang5

ข้อง

 • Danh từ
 • túi mây
 • khaawng3

ของขบเคี้ยว

 • Danh từ
 • đồ ăn nhẹ
 • khaawng5 khohp2 khiaao4

ของขวัญ

 • Động từ
 • quà tặng
 • khaawng5 khwan5

ของคงเหลือ

 • Danh từ
 • hàng tồn kho còn lại
 • khaawng5 khohng1 leuua5

ของคาว

 • Danh từ
 • món mặn
 • khaawng5 khaao1

ของดี

 • Danh từ
 • quyến rũ
 • khaawng5 dee1

ของปลอม

Danh từ 

Đồ giả mạo, hàng Tàu, hàng Fa-ke 

khaawng5 bplaawm1


ของว่าง

 • Danh từ
 • đồ ăn nhẹ
 • khaawng5 waang3

ของเทียม

 • Danh từ
 • đồ chơi tình dục
 • khaawng5 thiiam1

ของเล่น

 • Danh từ
 • đồ chơi
 • khaawng5 len3

ของเล่นทางเพศ

 • Danh từ
 • đồ chơi tình dục
 • khaawng5 len3 thaang1 phaeht3

ของเสีย

 • Danh từ
 • chất thải
 • khaawng5 siia5

ของแถม

 • Danh từ
 • quà khuyến mãi
 • khaawng5 thaaem5

ของแสลง

 • Danh từ
 • thức ăn có hại
 • khaawng5 sa2 laaeng5

ของโปรด

 • Danh từ
 • món ưa thích
 • khaawng5 bpro:ht2

ของใช้ส่วนตัว

 • Danh từ
 • đồ dùng cá nhân
 • khaawng5 chai4 suaan2 dtuaa1

ข้อจำกัด

 • Danh từ
 • sự hạn chế
 • khaaw3 jam1 gat2

ข้อดี

 • Động từ
 • ưu điểm
 • khaaw3 dee1

ขอตัว

 • Động từ
 • tha
 • khaaw5 dtuaa1

ขอน

 • Động từ
 • log
 • khaawn5

ขอนแก่น

 • Danh từ
 • tỉnh khon kaen
 • khaawn5 gaen2

ขอบ

 • Danh từ
 • cạnh
 • khaawp2

ขอบคุง

 • Tiếng lóng
 • cảm ơn
 • khaawp2 khoong1

ขอบคุณ

 • Động từ
 • cảm tạ
 • khaawp2 khoon1

ขอบฟ้า

 • Danh từ
 • chân trời
 • khaawp2 faa4

ข้อบังคับ

 • Danh từ
 • quy định
 • khaaw3 bang1 khap4

ขอบเขต

 • Danh từ
 • ranh giới
 • khaawp2 khaeht2

ขอบใจ

 • Động từ
 • cảm tạ
 • khaawp2 jai1

ข้อพิพาท

 • Động từ
 • tranh chấp
 • khaaw3 phi4 phaat3

ข้อมือ

 • Danh từ
 • cổ tay
 • khaaw3 meuu1

ข้อมูล

 • Danh từ
 • dữ liệu
 • khaaw3 muun1

ข้อมูลขนาดใหญ่

 • Danh từ
 • dữ liệu lớn
 • khaaw3 muun1 kha2 naat2 yai2

ข้อยกเว้น

 • Danh từ
 • ngoại lệ
 • khaaw3 yohk4 wen4

ขอร้อง

 • Động từ
 • cầu xin
 • khaaw5 raawng4

ขอรับ

 • Từ đệm
 • [từ đệm lịch sự được sử dụng bởi đàn ông]. "ạ"
 • khaaw5 rap4

ข้อสงสัย

 • Danh từ
 • nghi ngờ
 • khaaw3 sohng5 sai5

ข้อสรุป

 • Danh từ
 • phần kết luận
 • khaaw3 sa2 roop2

ข้อสอบ

 • Động từ
 • kiểm tra
 • khaaw3 saawp2

ข้อสอบปรนัย

 • Danh từ
 • bài thi trắc nghiệm
 • khaaw3 saawp2 bpa2 ra4 nai1

ข้อสอบหิน

 • Danh từ
 • câu hỏi khó
 • khaaw3 saawp2 hin5

ข้อสังเกต

 • Danh từ
 • để ý
 • khaaw3 sang5 gaeht2

ข้อหา

 • Động từ
 • bị kết án
 • khaaw3 haa5

ขออำไพ

 • Tiếng lóng
 • "xin lỗi"
 • khaaw5 am1 phai1

ข้อเท็จจริง

 • Danh từ
 • thực tế
 • khaaw3 thet4 jing1

ข้อเท้า

 • Danh từ
 • mắt cá
 • khaaw3 thaao4

ข้อเรียกร้อง

 • Danh từ
 • nhu cầu
 • khaaw3 riiak3 raawng4

ข้อเสนอ

 • Danh từ
 • đề nghị
 • khaaw3 sa2 nuuhr5

ข้อเสนอแนะ

 • Động từ
 • gợi ý
 • khaaw3 sa2 nuuhr5 nae4

ข้อเสีย

 • Liên từ
 • bất lợi
 • khaaw3 siia5

ขอโทษ

 • Động từ
 • xin lỗi
 • khaaw5 tho:ht3

ขัง

 • Động từ
 • giam; tống giam
 • khang5

ขัด

 • Động từ
 • chà; mài mòn; đánh bóng
 • khat2

ขัดขวาง

 • Động từ
 • cản trở
 • khat2 khwaang5

ขัดแย้ง

 • Động từ
 • nghịch lý
 • khat2 yaaeng4

ขัดใจ

 • Động từ
 • làm gương xấu
 • khat2 jai1

ขัน

 • Danh từ
 • bát ngâm nước
 • khan5

ขั้นตอน

 • Danh từ
 • các bước (thực hiện)
 • khan3 dtaawn1

ขั้นต่ำ

 • Danh từ
 • tối thiểu
 • khan3 dtam2

ขันที

 • Danh từ
 • bị hoạn
 • khan5 thee1

ขันธ์

 • Danh từ
 • sự tồn tại
 • khan5

ขั้นพื้นฐาน

 • Danh từ
 • bước căn bản
 • khan3 pheuun4 thaan5

ขับ

 • Động từ
 • lái xe; vận hành
 • khap2

ขับถ่ายออก

 • Danh từ
 • bài tiết
 • khap2 thaai2 aawk2

ขับรถ

 • Động từ
 • lái xe
 • khap2 roht4

ขับเคลื่อน

 • Động từ
 • propel
 • khap2 khleuuan3

ขับไล่

 • Động từ
 • đánh đuổi
 • khap2 lai3

ขั้ว

 • Danh từ
 • cây sào
 • khuaa3

ขา

 • Danh từ
 • chân
 • khaa5

ขากรรไกร

 • Danh từ
 • hàm
 • khaa5 gan1 grai1

ข้าง

 • Trạng từ
 • hướng...; theo hướng...
 • khaang3

ข้าง ๆ

 • Danh từ
 • gần đây; bên cạnh
 • khaang3 khaang3

ข้างต้น

 • Trạng từ
 • ở trên
 • khaang3 dtohn3

ข้างนอก

 • Danh từ
 • bên ngoài của; để bên ngoài
 • khaang3 naawk3

ข้างบน

 • Danh từ
 • ở trên; tầng trên; ở phía trên
 • khaang3 bohn1

ข้างมาก

 • Tính từ
 • số đông
 • khaang3 maak3

ข้างล่าง

 • Danh từ
 • phía dưới; dưới; tầng dưới
 • khaang3 laang3

ข้างหน้า

 • Danh từ
 • trước; ở đằng trước; ở đằng trước
 • khaang3 naa3

ข้างหลัง

 • Danh từ
 • phía sau
 • khaang3 lang5

ข้างเคียง

 • Tính từ
 • liền kề
 • khaang3 khiiang1

ข้างใต้

 • Danh từ
 • dưới; phía dưới
 • khaang3 dtai3

ข้างใน

 • Danh từ
 • trong nhà, bên trong, nội bộ
 • khaang3 nai1

ขาจร

 • Danh từ
 • khách vãng lai
 • khaa5 jaawn1

ขาด

 • Động từ
 • bỏ lỡ hoặc vắng mặt một sự kiện.
 • khaat2

ขาดดุล

 • Danh từ
 • thiếu hụt hoặc khuyết
 • khaat2 doon1

ขาดทุน

 • Danh từ
 • thua
 • khaat2 thoon1

ขาดทุนสุทธิ

 • Danh từ
 • lỗ ròng
 • khaat2 thoon1 soot2 thi4

ขาดทุนอ่วม

 • Danh từ
 • mất uam
 • khaat2 thoon1 uaam2

ขาดสอบ

 • Động từ
 • vắng mặt trong kỳ thi
 • khaat2 saawp2

ขาดเงิน

 • Danh từ
 • thiếu tiền
 • khaat2 ngern1

ขาดแคลน

 • Danh từ
 • thiếu
 • khaat2 khlaaen1

ขาตั้งกล้อง

 • Danh từ
 • giá ba chân
 • khaa5 dtang3 glaawng3

ขาน

 • Động từ
 • thông tục
 • khaan5

ข้าพเจ้า

 • Đại từ
 • tôi (trang trong, văn viết)
 • khaa3 pha4 jao3

ข้าม

 • Động từ
 • vượt qua; bước qua
 • khaam3

ข้ามคืน

 • Danh từ
 • qua đêm
 • khaam3 kheuun1

ข้ามวันข้ามคืน

 • Danh từ
 • qua ngày qua đêm
 • khaam3 wan1 khaam3 kheuun1

ขาย

 • Động từ
 • bán
 • khaai5

ขายทอดตลาด

 • Động từ
 • bán đấu giá
 • khaai5 thaawt3 dta2 laat2

ขายฝาก

 • Danh từ
 • bán trên lô hàng
 • khaai5 faak2

ขายเลหลัง

 • Danh từ
 • bán đấu giá
 • khaai5 laeh1 lang5

ข้าราชการ

 • Danh từ
 • quan chức chính phủ; công chức
 • khaa3 raat3 cha4 gaan1

ข้าราชการครู

 • Danh từ
 • giáo viên nhà nước
 • khaa3 raat3 cha4 gaan1 khruu1

ข่าว

 • Danh từ
 • tin tức; thông điệp
 • khaao2

ข้าวกล้อง

 • Danh từ
 • gạo lức
 • khaao3 glaawng3

ข้าวของ

 • Danh từ
 • nhiều thứ
 • khaao3 khaawng5

ข้าวขาว

 • Danh từ
 • gạo trắng
 • khaao3 khaao5

ขาวจั๊วะ

 • Danh từ
 • trắng nõn
 • khaao5 jua4

ข้าวซ้อม

 • Danh từ
 • gạo đỏ
 • khaao3 saawm4

ข้าวซ้อมมือ

 • Danh từ
 • cơm thô
 • khaao3 saawm4 meuu1

ข้าวซอย

 • Danh từ
 • mì cà ri
 • khaao3 saawy1

ข้าวต้ม

 • Tính từ
 • gạo luộc mềm
 • khaao3 dtohm3

ข้าวต้มมัด

 • Danh từ
 • bánh tét nhân chuối
 • khaao3 dtohm3 mat4

ข้าวนาปรัง

 • Danh từ
 • gạo trái vụ
 • khaao3 naa1 bprang1

ข้าวนาปี

 • Danh từ
 • gạo đúng vụ
 • khaao3 naa1 bpee1

ข้าวนึ่ง

 • Danh từ
 • gạo hấp
 • khaao3 neung3

ข้าวปลูก

 • Danh từ
 • lúa dành cho trồng
 • khaao3 bpluuk2

ข้าวผัด

 • Danh từ
 • cơm chiên kiểu thái lan
 • khaao3 phat2

ข้าวมันไก่

 • Danh từ
 • cơm gà hải nam
 • khaao3 man1 gai2

ข้าวสามเดือน

 • Danh từ
 • gạo ba tháng
 • khaao3 saam5 deuuan1

ข้าวสาร

 • Danh từ
 • gạo đã xay xát
 • khaao3 saan5

ข้าวหมูแดง

 • Danh từ
 • cơm xá xíu
 • khaao3 muu5 daaeng1

ข้าวหอมมะลิ

 • Danh từ
 • gạo lài
 • khaao3 haawm5 ma4 li4

ข้าวเก่า

 • Danh từ
 • gạo cũ
 • khaao3 gao2

ข้าวเช้า

 • Danh từ
 • bữa ăn sáng
 • khaao3 chaao4

ข้าวเที่ยง

 • Danh từ
 • bữa trưa
 • khaao3 thiiang3

ข้าวเบา

 • Danh từ
 • lúa sớm
 • khaao3 bao1

ข้าวเบือ

 • Danh từ
 • thính
 • khaao3 beuua1

ข้าวเปลือก

 • Danh từ
 • lúa
 • khaao3 bpleuuak2

ข้าวเปลือกหอมมะลิ

 • Danh từ
 • lúa jasmine
 • khaao3 bpleuuak2 haawm5 ma4 li4

ข้าวเย็น

 • Danh từ
 • bữa tối
 • khaao3 yen1

ข้าวเหนียว

 • Danh từ
 • gạo nếp
 • khaao3 niaao5

ข้าวแดง

 • Danh từ
 • gạo đỏ
 • khaao3 daaeng1

ข้าวแต๋น

 • Danh từ
 • bánh gạo
 • khaao3 dtaaen5

ข้าวโพด

 • Danh từ
 • ngô
 • khaao3 pho:ht3

ข้าวโพดกรอบ

 • Danh từ
 • bắp rang
 • khaao3 pho:ht3 graawp2

ข้าวโพดฝักอ่อน

 • Danh từ
 • bắp non
 • khaao3 pho:ht3 fak2 aawn2