Từ điển Thái - ViệtBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  723  (Next)
  ALL

กฎหมายแพ่ง

 • Danh từ
 • luật dân sự
 • goht2 maai5 phaaeng3

กฎเกณฑ์

 • Danh từ
 • quy định
 • goht2 gaehn1

กด

 • Danh từ
 • cá mèo
 • goht2

กดขี่

 • Trạng từ
 • đàn áp
 • goht2 khee2

กดดัน

 • Danh từ
 • lực lượng
 • goht2 dan1

กดปุ่ม

 • Danh từ
 • nhấn nút
 • goht2 bpoom2

ก็ดี

 • Động từ
 • cũng được
 • gaaw3 dee1

กดแชร์

 • Động từ
 • bấm chia sẻ
 • goht2 chaae1

กดไลก์

 • Động từ
 • bấm "like"
 • goht2 lai1

ก็ตาม

 • Trạng từ
 • không vấn đề
 • gaaw3 dtaam1


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  723  (Next)
  ALL