Từ điển Thái - ViệtBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  723  (Next)
  ALL

กติกา

 • Danh từ
 • hiệp ước
 • ga2 dti2 gaa1

กทม.

 • Trạng từ
 • bangkok
 • ga2 thohm1

ก้น

 • Động từ
 • đáy
 • gohn3

กบ

 • Danh từ
 • con ếch
 • gohp2

กบฏ

 • Động từ
 • phiến loạn
 • ga2 boht2

กบดำกบแดง

 • Danh từ
 • bài poker kiểu thái
 • gohp2 dam1 gohp2 daaeng1

ก้ม

 • Động từ
 • khuynh hướng
 • gohm3

กร

 • Danh từ
 • [hậu tố] một người làm những việc nhất định đặc thù
 • gaawn1

กรกฎาคม

 • Danh từ
 • tháng bảy
 • ga2 ra4 ga2 daa1 khohm1

กรง

 • Danh từ
 • trụ bao lơn
 • grohng1


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  723  (Next)
  ALL