Từ điển Thái - ViệtBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  723  (Next)
  ALL

กรณี

 • Danh từ
 • trường hợp
 • ga2 ra4 nee1

กรด

 • Động từ
 • chua
 • groht2

กรดไขมันอิ่มตัว

 • Danh từ
 • axit chứa các chất béo bão hòa
 • groht2 khai5 man1 im2 dtuaa1

กรม

 • Danh từ
 • [chính phủ] bộ phận
 • grohm1

กรมธรรม์ประกันภัย

 • Danh từ
 • chính sách bảo hiểm
 • grohm1 ma4 than1 bpra2 gan1 phai1

กรมศิลปากร

 • Động từ
 • vụ mỹ thuật
 • grohm1 sin5 bpaa1 gaawn1

กรมสรรพากร

 • Danh từ
 • cục thuế
 • grohm1 san5 phaa1 gaawn1

กรรณ

 • Danh từ
 • tai
 • gan1

กรรม

 • Danh từ
 • việc làm; nghiệp; tội; nghiệp chướng xấu
 • gam1

กรรมกร

 • Động từ
 • lao động
 • gam1 ma4 gaawn1


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  723  (Next)
  ALL