Từ điển Thái - ViệtBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  723  (Next)
  ALL

กระ

 • Danh từ
 • tàn nhang (s)
 • gra2

กระจก

 • Danh từ
 • tấm kính
 • gra2 johk2

กระจง

 • Danh từ
 • chuột hươu
 • gra2 johng1

กระจับ

 • Danh từ
 • hạt dẻ
 • gra2 jap2

กระจ่าง

 • Trạng từ
 • sáng sủa
 • gra2 jaang2

กระจาย

 • Động từ
 • phân tán; phân phát; phát sóng; lây lan
 • gra2 jaai1

กระจายเสียง

 • Động từ
 • phát sóng
 • gra2 jaai1 siiang5

กระชับ

 • Động từ
 • gọn nhẹ
 • gra2 chap4

กระชับมิตร

 • Động từ
 • đấu giao hữu
 • gra2 chap4 mit4

กระชาก

 • Danh từ
 • lộ ra
 • gra2 chaak3


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  723  (Next)
  ALL