Từ điển Thái - ViệtBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  723  (Next)
  ALL

กระซิบ

 • Động từ
 • thì thầm
 • gra2 sip4

กระด้าง

 • Tính từ
 • khắc nghiệt; gay gắt; thô; bướng bỉnh
 • gra2 daang3

กระดาน

 • Danh từ
 • bảng; ván
 • gra2 daan1

กระดานข่าว

 • Danh từ
 • tin tức
 • gra2 daan1 khaao2

กระดาษ

 • Danh từ
 • giấy
 • gra2 daat2

กระดาษทิชชู่

 • Danh từ
 • khăn giấy
 • kra2 dat2 thi4 su3

กระดาษบันทึก

 • Danh từ
 • giấy ghi chú
 • gra2 daat2 ban1 theuk4

กระดาษเขียนจดหมาย

 • Danh từ
 • giấy viết thư
 • gra2 daat2 khiian5 joht2 maai5

กระดูก

 • Danh từ
 • xương
 • gra2 duuk2

กระต่าย

 • Danh từ
 • con thỏ
 • gra2 dtaai2


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  723  (Next)
  ALL