Từ điển Thái - ViệtBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  723  (Next)
  ALL

กระทำ

 • Động từ
 • làm; biểu diễn; thực hiện; hành động
 • gra2 tham1

กระทำการ

 • Động từ
 • hành động
 • gra2 tham1 gaan1

กระทิง

 • Danh từ
 • bò tót
 • gra2 thing1

กระทุ้งเส้า

 • Danh từ
 • đua thuyền
 • gra2 thoong4 sao3

กระนั้น

 • Trạng từ
 • theo cách đó; như thế
 • gra2 nan4

กระบวน

 • Danh từ
 • qui trình
 • gra2 buaan1

กระบวนการ

 • Danh từ
 • phương pháp
 • gra2 buaan1 gaan1

กระบอก

 • Danh từ
 • hình trụ
 • gra2 baawk2

กระบอกตั๋วรถเมล์

 • Danh từ
 • ống soát vé xe buýt (mà người bán vé cầm)
 • gra2 baawk2 dtuaa5 roht4 maeh1

กระบาย

 • Danh từ
 • cống
 • gra2 baai1


Page: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  723  (Next)
  ALL