Từ điển Thái - ViệtBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  723  (Next)
  ALL

กระบี่

 • Danh từ
 • tỉnh saber
 • gra2 bee2

กระบุง

 • Danh từ
 • cái rổ
 • gra2 boong1

กระป๋อง

 • Danh từ
 • hộp thiếc
 • gra2 bpaawng5

กระปุก

 • Danh từ
 • bát
 • gra2 bpook2

กระผม

 • Danh từ
 • vâng thưa ngài
 • gra2 phohm5

กระมัง

 • Trạng từ
 • có thể là không, có lẽ
 • gra2 mang1

กระวนกระวายใจ

 • Tính từ
 • bực bội; lo lắng;
 • gra2 wohn1 gra2 waai1 jai1

กระวาน

 • Danh từ
 • thảo quả
 • gra2 waan1

กระสอบ

 • Danh từ
 • bao
 • gra2 saawp2

กระสุน

 • Danh từ
 • đạn
 • gra2 soon5


Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  723  (Next)
  ALL