Chính sách & Điều khoản

 1. Mật khẩu của tài khoản (MKTK): Sau khi thanh toán, Trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản, người sử dụng (NSD) sẽ có một mật khẩu. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào các website và các dịch vụ trong hệ thống của Thai Na Education . NSD có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Thai Na Education  sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

 2. Mỗi một tài khoản chỉ được sử dụng, quản lý bởi một người sử dụng duy nhất. Tuyệt đối không được có hành vi chuyển nhượng, chia sẻ, cung cấp thông tin tài khoản cho người khác sử dụng để đăng nhập vào hệ thống của Thai Na Education . Việc từ 2 người trở lên cùng sử dụng chung một tài khoản khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản ngay lập tức.

 3. Mọi thông tin cá nhân của NSD sẽ được Thai Na Education  bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Thai Na Education  không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, Thai Na Education  buộc phải cung cấp những thông tin này theo quy định pháp luật.

 4. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào các khóa học của Thai Na Education . Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật.

 5. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của các khóa học trong hệ thống của Thai Na Education . 

 6. Nghiêm cấm việc phát tán nội dung các bài học trên hệ thống của Thai Na Education  ra bên ngoài. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.

 7. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của Thai Na Education . Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoàn cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

 8. Khi giao tiếp với người dùng khác trong hệ thống dịch vụ của Thai Na Education , NSD không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người khác. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

 9. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi cố ý xâm nhập đăng nhập vô tài khoản của người khác trong hệ thống dịch vụ của Thai Na Education  nhằm mục đích riêng. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc xóa tài khoản.

 10. Khi phát hiện những vi phạm như vi phạm bản quyền, hoặc những lỗi vi phạm quy định khác, Thai Na Education  có quyền sử dụng những thông tin mà NSD cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

 11. Trong những trường hợp bất khả kháng như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, hoặc do thiên tai .v.v. NSD phải chấp nhận những thiệt hại nếu có.

 12. Đảm bảo tuân thủ các quy định trên Website, không sử dụng bao gồm các phần mềm, các mã nguồn, các virus, …...có tính chất gây tổn hại hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động của Website Thai Na Education .

 13. Thai Na Education  có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của NSD trong các trường hợp người đó vi phạm những quy định kể trên mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.

 14. Thai Na Education  có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên Website hoặc các kênh truyền thông chính thức khác của Thai Na Education .

 15. Đối với trường hợp chờ khóa học, NSD sau khi đã nộp tiền và nhận tài khoản học nhưng không đăng nhập trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận tài khoản thì khóa học của NSD đó sẽ bị hủy và Thai Na Education  không hoàn trả học phí lại cho NSD.

 16. NSD chỉ được chuyển sang gói học khác chuyên sâu hơn với yêu cầu bắt buộc là khi khóa học hiện tại chưa bắt đầu được quá 30 ngày.

 17. Đối với NSD đã đóng tiền khóa học, sẽ không được hoàn tiền dưới bất kỳ lý do, hình thức nào.

Last modified: Saturday, 5 June 2021, 11:47 AM