Thanh toán

Sau khi kiểm tra thông tin đơn hàng, xác minh tài khoản, quý khách vui lòng chọn hình thức thanh toán để hoàn tất thủ tục mua hàng.


Để đảm bảo quyền lợi, khách hàng cần lưu ý

  • Bạn lưu ý ghi rõ thông tin dịch vụ như mã sản phẩm khóa học, email đăng ký trong nội dung chuyển tiền.
  • Sau khi thanh toán Quý khách chụp ảnh biên lai chuyển tiền và gửi email về info@siam-555.com cùng với thông tin dịch vụ.
  • Dịch vụ chỉ được đăng ký / gia hạn khi nhận được thanh toán và thông tin chính xác đầy đủ

Last modified: Saturday, 5 June 2021, 11:38 AM